Obecní knihovna Študlov

 
 

  

   ON - LINE KATALOG

Máte-li zájem vstoupit přímo do adresáře naší Obecní knihovny zvolte následující postup:

 

https://booksy.tritius.cz/library/studlov/

 

 Obecní knihovna ve Študlově je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/ 2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělávání obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 696. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohli být v obecní knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. Obecní knihovna ve Študlově patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

 

   Knihovna se nachází v budově Kulturního domu ve Študlově

Minimální výpujční doba jsou 4 hodiny.

 

  VÝPŮJČNÍ DOBA

Každé první pondělí v měsíci 18:30 - 19:30

 

   SLUŽBY

 

- půjčování knih z vlastního fondu, který vytváří 2 500 svazků různých žánrů a také knih z vyměnných fondů Městské knihovny ve Svitavách, které jsou do knihovny pravidelně dodávány v souborech

- bezplatný přístup k internetu  

- v knihovně je rovněž k dispozici časopis Zahrádkář

 

   KONTAKT

 

Obec Študlov 40

569 04 Brněnec

Knihovnice - Jana Štěpánová

 

   ODKAZY

 

Městská knihovna ve Svitavách: www.booksy.cz

Národní knihovna ČR v Praze: www.nkp.cz

Krajská knihovna v Pardubicích: www.knihovna-pardubice.cz

 

www.cbdb.cz

www.knihovnice.cz

www.knihovny.cz

www.kamaradkaknihovna.cz

www.ctenipomaha.cz

 

Máte-li zájem vstoupit přímo do adresáře naší Obecní knihovny zvolte následující postup:

 

https://booksy.tritius.cz/library/studlov/