Historie naši obce

 

Podklady jsou čerpány z materiálů Vlastivědného moravského muzea.

  

Študlov, podle lidu Ščudlov, ves 11 km severně Kunštátu za Křetínem, katastrální obec výměry 2,51 km2, při hranicích zemských na náhorní rovině.Domy jsou ve dvou řadách.

     Po válce třicetileté  měla obec 11/64 lánů, domů starých osedlých bylo 5 (bez polí).

     Rok 1790 - bylo tu domů 21, obyvatel 126, na 20 jitrech polí

     Rok 1834 - bylo tu domů 37, obyvatel 186

     Rok 1900 - bylo tu domů 41, obyvatel 279 vesměs katolíků a Čechů.

     V souvislosti s naší obcí dále některé prameny uvádějí, že v 16.století vrchnost své poddané utiskovala, například v roce 1680 došlo k selskému povstání, zhrotili se ozbrojenci i na statku Křetínském. Toto povstání bylo úřady zastaveno a dle lidového podání se uvádí, že rebelové z Křetínského panství za trest šli na Študlov.

     Naše obec patřila pod obec Bradleny, v 16. století se mluví o Bradlném jako o Horním, Prostředním a Dolním. Když počátkem 16.století prodával Jan z Boskovic na Svojanově své zboží Bohuňovské Ladislavovi z Boskovic a Třebové bylo Horní Bradlné pusto a Dolní trvalo.Uvádí se, že Horní a Prostřední Bradlné jsou místa pustá.

     V 17.století sebrala voda v Horním Bradlném několik domů, polnosti jejich byly rozděleny mezi domkáře Študlovské. (v této souvislosti jedna poznámka - při výkopu odpadu od jímky prameniště vody pod mršníkem byl ve výkopu základ asi dříve obydlí - možná souvislost s Horním Bradlném). V tomto století je uváděno, že to bylo období mnoha povodní.

     Študlov jmenuje se r.1629 u panství Křetínského, u něhož zůstal stále. Ve Křetíně byla tvrz o niž je zmíňka r.1521, byla proti kostelu, v 16.století postaven zámek, v roce 1852 zámek shořel, v roce 1861 vystavěn opodál nový.

     Obec Študlov se osamostatnila  až v roce 1912.

Od roku 1927 je vedena kronika naší obce, zde jsou  poměrně velmi přesně a věrohodně zdokumentovány podstatné události v životě naši obce.

(poznámka - budeme rádi, když ve spolupráci s návštěvníky našich stránek doplníme osudy naší obce do roku 1927 - budeme rádi za všechny podněty, připomínky a zejména ověřené materiály, které se vztahují k uvedenému období, prosíme pomožte nám zmapovat toto období - předem děkujeme)