Geografické složení obyvatel obce ŠTUDLOV

 

 

1./ Věkové rozložení obyvatel 

Obyvatelé.pdf (197039)

 

2./ Obyvatelé dle pohlaví

Obyvatelé  dle pohlaví pdf (271593)

 

3./ Rodiny dle počtu dětí

Obyvatelé dle počtu dětí pdf (229769)

 

4./ Věkové složení dětí

Věkové složení.pdf (257503)